فعالیت های جاری

تامین مصالح ساختمان جدید مرکز دیالیز بقیه اله

تامین سیمان ساختمان جدید مرکز دیالیز خیریه بقیه اله ( [...]

اجرای عملیات خاکبرداری ساختمان دیالیز بقیه اله

اجرای عملیات خاک برداری بیش از 150 کامیون از محل [...]

اقدامات جهت حمایت از بیماران در ایام عاشورای حسینی

در ایام عاشورای حسینی و بیاد منش و آموزه های [...]

Go to Top