بیست و پنجم هر ماه بیماران سرطانی، دیالیز، ام اس تحت حمایت خیریه فاکتورهای پزشکی، دارو و درمان خود را به حسابداری انجمن ارائه و ماهیانه بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به صورت نقدی به حساب بیماران منظور می شود .

ضمن اینکه تقریبا همین مبلغ ماهیانه از طریق مکاتبات انجمن با سازمانها ، خیریه ها ، داروخانه ها ، آزمایشگاه ها ، پزشکان و مراکز درمانی به به بیماران کمک می شود و این مبلغ بابت هزینه های سنگین آنها مبلغ کمی است . منتظر حضور سبز همشهریان گرامی و نوع دوست هستیم

حمایت از بیماران کلیوی و سرطانی | پرداخت فاکتور بیماران
5 1 رای
امتیازدهی به مقاله