خیرین محترم می توانند کمک های مالی خود را از طریق فرم زیر به حساب بانک ملت خیریه بقیه الله الاعظم واریز کنند