اهدا 5 عدد ولیچر توسط جناب آقای مهندس پورکاظم ( شهردار اسبق شهرستان )

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله