خیریه بقیه الله
خیریه بقیه الله
خیریه بقیه الله
خیریه بقیه الله

انجمن خیریه بقیه الله الاعظم(عج)

انجمن خیریه بقیه اله الاعظم (عج) از سال 1375 و با شماره ثبت 61 در قالب یک سازمان غیرسیاسی و غیرانتفاعی با انگیزه کمک به بیماران خاص شهرستان خمینی‌شهر و تأمین هزینه های درمان این بیماران شروع به فعالیت نموده است.

انگیزه تأسیس خیریه آگاهی از مشکلات عدیده بیماران دیالیزی شهرستان می باشد. ابتدا با گرد هم آمدن گروهی از خیران، بخش دیالیز خیریه در حاشیه بیمارستان ساعی احداث و با 5 دستگاه راه اندازی شد و به تدریج بر تعداد دستگاه‌های دیالیز افزوده گردید. با توجه به افزایش تعداد بیماران دیالیزی و تشکیل پرونده متعدد، این خیریه بیماران دیالیزی، تالاسمی، هموفیلی، MS، پیوند کلیه و سرطانی را تحت حمایت و مداوا قرار داده است.

0
تعداد دستگاه دیالیز
0
تعداد بیماران تحت پوشش
0
بیماران دیالیزی
0
کلاس های آموزشی

رسالت انجمن

انجمن خیریه بقیه اله الاعظم (عج) از سال 1375 و با شماره ثبت 61 در قالب یک سازمان غیرسیاسی و غیرانتفاعی با انگیزه کمک به بیماران خاص شهرستان خمینی‌شهر و تأمین هزینه های درمان این بیماران شروع به فعالیت نموده است.

انگیزه تأسیس خیریه آگاهی از مشکلات عدیده بیماران دیالیزی شهرستان می باشد. ابتدا با گرد هم آمدن گروهی از خیران، بخش دیالیز خیریه در حاشیه بیمارستان ساعی احداث و با 5 دستگاه راه اندازی شد و به تدریج بر تعداد دستگاه‌های دیالیز افزوده گردید. با توجه به افزایش تعداد بیماران دیالیزی و تشکیل پرونده متعدد، این خیریه بیماران دیالیزی، تالاسمی،هموفیلی، MS، پیوند کلیه و سرطانی را تحت حمایت و مداوا قرار داده است.

خدمات انجمن

کلاس های آموزش

برگزاری کلاس های آموزشی پیشگیری و درمان

تحت نظر دکتران مجرب

مشاوره

برگزاری کلاس های آموزشی پیشگیری و درمان

تحت نظر دکتران مجرب

کمک هزینه درمانی

برگزاری کلاس های آموزشی پیشگیری و درمان

تحت نظر دکتران مجرب

خرید دستگاه

برگزاری کلاس های آموزشی پیشگیری و درمان

تحت نظر دکتران مجرب

خیرین انجمن

اهدا یک دستگاه دیالیز

آقای گرجی, سنگبری 1

اهدا یک دستگاه دیالیز

آقای گرجی, سنگبری 1

اخبار

فعالیت های انجمن

داستان های زندگی

در این قسمت می توانید داستان هایی از کمک به نیازمندان بنویسید