اهدا مواد غذایی شامل برنج ، رب گوجه ، روغن و مرغ یادبود جوان ناکام شادروان حمیدرضا جعفر زاده جهت تقسیم بین بیماران تحت پوشش

0 0 vote
Article Rating