اهدا مواد غذایی شامل برنج ، رب گوجه ، روغن و مرغ یادبود جوان ناکام شادروان حمیدرضا جعفر زاده جهت تقسیم بین بیماران تحت پوشش

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله