از یاوران عزیز که با پرداخت ماهیانه و صدقات در صندوق ها ما را در پرداخت بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جهت کمک هزینه دارو و درمان به بیماران تحت پوشش یاری رسان بوده و هستند نهایت تقدیر و تشکر را داریم دعای بیماران پیوسته بدرقه راهتان باد.

4 1 رای
امتیازدهی به مقاله