دیالیز با کیفیت | انجمن خیریه بقیه الله الاعظم (عج)

همودیالیز از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی و سلامت معنوی بیماران کلیوی محسوب می شود. از طرفی بهبود کفایت دیالیز مهمترین عامل کاهش عوارض و مرگ و میر بیماران دیالیزی به شمار می آید. دیالیز با کیفیت بیش از 20 مولفه دارد که تعدادی از آن بشرح ذیل است.

1-پزشک متخصص یا فوق تخصص

2-کارشناس تغذیه

3-پرستار آموزش دیده دارای تخصص کار با ماشین دیالیز به همراه مطالعه روانشناسی و مشاوره

4-کامل بودن تجهیزات لازم

5-نرمش و ورزش مخصوص بیماری دیالیزی

5-روانشناس و مشاوره بخش دیالیز

7-آشنایی خانواده و بیمار با سبک جدید زندگی

8-آشنایی بیمار با سبک جدید زندگی

9- سلامت معنوی

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله