سرکار خانم میریان از خمینی شهر ساکن لندن
تشکر از حس نوع دوستی جنابعالی که چند سالی است همراه با خیریه بقیه الله الاعظم(عج) شده و دستگیر بیماران ناتوان شهرمان شده اید.

خداوند یار و همراهتان

4.3 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله