متاسفانه بدلیل وضعیت نابسامان اقتصادی فشار زیادی به بیمار و خانواده بیماران وارد می شود.
به همبن علت در سال ۹۹ تا کنون ۵ برابرسال گذشته سبد کالا به بیمار و خانواده آنها توسط خیریه بقیه الله خمینی شهر توزیع گردیده است.
هم اکنون در حال توزیع گوشت و روغن به تعداد ۳۰۰ خانوار بی بضاعت، می باشیم.
تشکر از عزیزان همشهری که همیشه همراه و همدل با خیریه حضرت بقیه الله الاعظم (عج) شهرستان خمینی شهر بوده اند. پیوسته دعای بیماران بدرقه راهتان باد.

  • جناب آقای ناصرماهوش همراه جدید ۲۰میلیون ریال
  • جناب آقای سیدکاظم ابطحی همدل جدید ۱۵میلیون ریال.

خیریه حضرت بقیه الله الاعظم خمینی شهر
شماره های تماس:

۰۳۱۳۳۵۸۱۱۰۲
۰۹۱۳۲۱۳۱۰۱۲
بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۲۰۶۰۶

توزیع گوشت‌| خیریه بقیه الله خمینی شهر

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله