تامین سیمان ساختمان جدید مرکز دیالیز خیریه بقیه اله ( جنب بیمارستان منظریه) توسط خیریه

تامین سنگ کف ، سنگ نما و همچنین تامین هزینه 50 درصد بتون مورد نیاز ساختمان جدید مرکز دیالیز خیریه بقیه اله   توسط  سه تن از خیرین خیریه بقیه اله

جهت تامین میلگرد ساختمان جدید مرکز دیالیز بقیه اله نیازمند دو ملیارد و چهارصد ملیون تومان هستیم.

 

 

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله