انجمن خیریه بقیه الله الاعظم (عج) با استعانت از خداوند متعال و یاری خیراندیشان همیشه پیگیر وضعیت بیماران تحت نظر خیریه بوده است. در زیر نمونه ای از اقدامات انجام شده در مهر و آبان سال 99 را به استحضار می رساند:

آیا دوست دارید با ما همکاری کنید؟

  • شماره کارت:

    0105290073006شماره حساب بانک ملی
    6037991199520606شماره کارت

  • تلفن: 03133581102

  • کد دستوری:  #1000100*6655* 

آخرین اقدامات خیریه بقیه الله